Valuta super forte (Fully convertible currency)

Valuta super forte (Fully convertible currency) sau liber convertibilă poate fi tranzacționată fără limitări impuse de băncile centrale. Acest tip de valută provine din țările dezvoltate și stabile. Valuta super forte inspiră mai multă încredere și cererea internațională pentru ea este ridicată. Datorită acestor avantaje valutele super forte sunt folosite în mod uzual în tranzacțiile internaționale.