Valoare capitalizată (Capitalized value)

Conceptul de valoare capitalizată (Capitalized value) se referă la evaluarea valorii totale a unui activ. În aceasta se include venitul preconizat pe durata exploatării sale economice.