Valuta (Foreign Currency)

Valuta (Foreign Currency) este moneda unei țări diferite de cea de referință.