Valuta

Valuta (Foreign Currency) este moneda emisă de către o  țară diferită de cea de referință. Toate monedele emise de țările din afara țării noastre sunt pentru noi valute. Ele sunt utilizate ca bani în țările lor de emisiune. Chiar dacă avem dreptul să le deținem, nu le putem utiliza direct pe piața locală, unde reglementările legale ne obligă să utilizăm moneda autohtonă. Unele valute, emise de țări dezvoltate, sunt utilizate și ca mijloace de schimb și rezervă. Majoritatea țărilor din lume își raportează banii la valutele forte. Preferința pentru valute forte se explică prin stabilitatea relativă a acestora. Altfel spus, acestea tind să se deprecieze mai puțin ca monedele mai slabe.

Valuta
Forex icons created by max.icons – Flaticon