Valuta (Foreign Currency)

Valuta (Foreign Currency) este moneda emisă de către o  țară diferită de cea de referință. Valutele sunt utilizate ca monede în țările lor de emisiune. Unele valute, emise de țări dezvoltate, sunt utilizate și ca mijloace de schimb și rezervă. Majoritatea țărilor din lume își raportează banii la valutele forte.