Variabilă continuă

O variabilă continuă (Continuous variable) este una care poate atribui valori într-un interval specific. Aceasta este o variantă de variabilă aleatorie. În principiu, aceasta se referă la cantități care pot fi măsurabile pe o scală continuă. De exemplu, variabile de acest tip pot fi greutățile corporale sau înălțimile unui grup de persoane.

variabilă continuă
Weight icons created by Soremba – Flaticon

Dintre avantajele variabilelor continue, menționăm:

  • facilitează măsurători precise;
  • oferă mai multe informații ca variabilele categorice sau discrete;
  • au un grad mai ridicat de flexibilitate.

Variabilele continue se deosebesc de cele discrete care presupun atribuirea de valori numărabile. De exemplu, numărul de itemi identici.