Variabilă discretă

O variabilă discretă (Discrete variable) este una care presupune atribuirea de valori discrete sau izolate, care pot fi numărate, precum numerele întregi. Aceasta este un tip de variabilă aleatorie. Variabilele discrete sunt numărabile într-o perioadă de timp dată. Aceste variabile se deosebesc de cele continue care se referă la cantități măsurabile. De exemplu, numărul de persoane dintr-o încăpere este o variabilă de acest tip. În schimb, înălțimile și greutățile corporale ale acelor persoane sunt variabile continue.

variabilă discretă
Number blocks icons created by surang – Flaticon

Exemple de variabile discrete pot fi numărul de executări ale unei operațiuni, numărul de răspunsuri cu „da” sau „nu” dintr-un sondaj etc.