Venit anticipat (Anticipated income)

Prin venit anticipat (Anticipated income) înțelegem sumele totale de bani pe care le poate aștepta, în mod rezonabil, o persoană fizică sau juridică pe parcursul unui an calendaristic sau fiscal.