Venit discreționar (Discretionary income)

Prin venit discreționar (Discretionary income) ne referim la partea din venitul unui individ disponibilă pentru cheltuieli, investiții sau economii, după ce acesta își plătește taxele și își face achizițiile de produse de strictă necesitate. În produsele de strică necesitate sunt incluse alimentele, adăpostul și îmbrăcămintea. În afară de investiții și economii, în venitul discreționar se încadrează și cheltuielile neesențiale. De exemplu, aici putem vorbi de produse de lux, vacanțe și alte bunuri și servicii.