Venit real per capita (Real income per capita)

Prin venit real per capita (Real income per capita) înțelegem indicatorul care măsoară media venitului național. Aceasta este obținută prin împărțirea venitului nominal național la populația totală și ajustarea cu rata inflației.