Venit real per capita

Prin venit real per capita (Real income per capita) înțelegem indicatorul care măsoară media venitului național. Este vorba despre partea din venitul național aferentă fiecărui cetățean dintr-un stat. Aceasta este obținută prin împărțirea venitului nominal național la populația totală și ajustarea cu rata inflației. Putem folosi formula următoare:

Vr/c =(VNn/Pt)/(1+ri)

unde,

  • Vr/c – venitul real per capita;
  • VNn – venitul național nominal;
  • Pt – populația totală;
  • ri – rata inflației.

De asemenea, aceasta poate fi obținută prin împărțirea venitului național real la populația totală. Pentru aceasta, se va utiliza următoarea formulă:

Vr/c = VNr/Pt

unde,

  • Vr/c – venitul real per capita;
  • VNr – venitul național real;
  • Pt – populația totală.
venit real per capita
Per capita icons created by orvipixel – Flaticon