Voucher de masă (Meal voucher)

Voucherele de masă (Meal voucher) sau tichetele sunt bonuri valorice utilizabile ca mijloace de plată pentru achiziția de produse alimentare. În România, tichetele de masă sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit și sunt asimilate salariilor, acesta fiind scutite de plata contribuțiilor angajatului și angajatorului, asupra lor aplicându-se doar impozitul de venit de 10%. În cazul salariaților din IT, scutiți de impozitul pe venit, tichetele de masă nu sunt impozitate. Ele pot fi emise pe suport de hârtie sau sub formă de card reîncărcabil. Începând cu data de 1 aprilie 2020 valoarea unui tichet de masă este de 20 de lei.