Venit financiar (Financial income)

Prin venit financiar (Financial income) înțelegem încasările generate de plasarea surplusului temporar de bani în investiții pe termen scurt. Practic, este vorba de venitul generat de banii plasați în depozite bancare, investiți în acțiuni, obligațiuni etc. De asemenea, în această categorie de venituri sunt incluse și câștigurile din schimburi externe.