Zile de grație

Prin zile de grație (Days of grace) înțelegem o clauză specială care este introdusă în anumite contracte. Acestea reprezintă perioada de timp, de după scadență, în care întârzierile unor plăți sunt acceptate, fără penalități, de către creditori. Efectuarea plăților în zilele de grație nu va atrage după sine penalizări sau suspendări ale contractelor. Aceste zile de grație pot să fie folosite pentru plățile ratelor la credite, pentru plata chiriei sau pentru diverse servicii care presupun plata în rate. În cazul obligațiunilor, zilele de grație reprezintă perioada dintre emisiune și prima plată a cuponului. Sunt cazuri în care cuponul se plătește la câțiva ani după emisiunea titlului. Termenul care este specificat în contract formează perioada de grație.

Zile de grație
Contract icons created by Freepik – Flaticon