Zona euro

Zona euro (Euro zone) este formată din țările UE care au adoptat euro ca monedă oficială. În prezent, în zona monetară comună este constituită din 20 state, după ce Croația a aderat pe 1 ianuarie 2023. De asemenea, Andorra, Monaco, Vatican și San Marino care au adoptat euro pe baza tratatelor pe care le au cu UE. De notat că în zona euro sunt incluse și teritoriile de peste mări ale unor țări europene. De exemplu, moneda circulă în insulele Canare (Spania), Reunion (Franța) etc. De politica monetară din această zonă este responsabilă Banca Central Europeană. În această instituție există reprezentanți din Băncile Centrale Naționale ale statelor componente.

zona euro
Euro icons created by Gregor Cresnar – Flaticon

Statele UE care nu sunt membre ale zonei euro pot adera doar dacă îndeplinesc o serie de criterii de convergență. Cele patru criterii, stabilite în cadrul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, sunt:

  • stabilitatea prețurilor;

Rata inflației nu trebuie să depășească cu mai mult de 1,5% media celor mai performante trei state din zona euro.

  • execuție bugetară sustenabilă;

Sistemul fiscal trebuie să fie solid și sustenabil, deci țara candidată nu ar trebui să fie în procedură de deficit excesiv.

  • stabilitatea curs de schimb;

Țara candidată trebuie să adere la Mecanismul Cursului de Schimb (MCS 2) cu cel puțin doi ani înainte și să nu înregistreze devieri semnificative.

  • rata dobânzii pe termen lung nu ar trebui să depășească cu mai mult de 2% media celor mai performante trei state din zona euro.