Zonă de liber schimb (Free trade area)

O zonă de liber schimb (Free trade area) este gruparea de țări care renunță la taxele vamale și barierele comerciale dintre ele. Practic, în această zonă produsele economice circulă liber între membri. O zonă de liber schimb nu are o politică comercială comună față de țările din afara grupării. Acest tip de politică fiind caracteristic uniunilor economice.  Exemple de zone de liber schimb sunt NAFTA (North American Free Trade Agreement) și EFTA (The European Free Trade Association).