Zonă de liber schimb

O zonă de liber schimb (Free trade area) este gruparea de țări care renunță la taxele vamale și barierele comerciale dintre ele. Practic, în această zonă produsele economice circulă liber între membri. În cadrul unei zone de liber schimb nu există o politică comercială comună față de țările din afara grupării. Fiecare din statele membre poate să-și stabilească relațiile comerciale cu terții în conformitate cu strategia sa. Acest tip de politică fiind caracteristic uniunilor economice. Exemple de zone de liber schimb sunt NAFTA (North American Free Trade Agreement) și EFTA (The European Free Trade Association).

zonă de liber schimb
Law-enforcement icons created by bsd – Flaticon