Valoare anticipată

Prin valoare anticipată (Expected value) ne referim la venitul total estimat că va fi adus la un moment viitor de o investiție. Pentru a afla valoarea anticipată a unei investiții este necesară înmulțirea rezultatului posibil cu probabilitatea ca rezultatul să fie obținut. Investitorii trebuie să țină cont de toate alternativele, când aleg modul optim de alocare al banilor. Aceștia trebuie să calculeze probabilitățile alternativelor și să o aleagă pe cea mai probabilă. Și, în același timp, ei trebuie să țină cont de costurile de oportunitate ale acestor alternative. Pentru calculul valorii anticipate se poate utiliza următoarea formulă:

Va  = Ra * p

unde,