Valută de plată (Currency of payment)

Valuta de plată (Currency of payment) este o monedă folosită în efectuarea unei tranzacții, conform unor contracte anterioare. De obicei, indicarea valutei de plată este necesară în tranzacțiile internaționale.