Accelerator

Acceleratorul (Accelerator) sau efectul de accelerare este un concept Keynesian utilizat pentru a explica efectul de antrenare al investițiilor realizate într-o economie națională. Astfel, efectul de accelerare se referă la impulsul pozitiv pe care îl are creșterea investițiilor. Investiția fiind o componentă cheie a cererii agregate. De exemplu, atunci când venitul și consumul indivizilor cresc, apare și o majorare a nivelului de producție. Dacă economia este într-o fază de utilizare optimă a capitalului, expansiunea va implica noi investiții în capital. În acest caz, o creștere a venitului și deci a consumului antrenează o majorare a stocului de capital.

Accelerator
Movement icons created by Freepik – Flaticonin

Conform teoriei acceleratorului, investițiile nete din prezent depind de modificările anterioare ale venitului național. Acest lucru se poate scrie sub forma:

In = v(Y1 – Y0)

unde,

  • In – investiția netă din prezent;
  • Y1 – venitul național din prezent;
  • Y0 – venitul național din perioada precedentă;
  • v – constantă cunoscută și drept accelerator. Acesta este un raport între capitalul marginal și nivelul producției.