Acord de parteneriat economic

Acordul de parteneriat economic (Economic Partnership Agreement) este înțelegerea între două sau mai multe țări, de implementare a comerțului liber. Practic, prin această înțelegere sunt eliminate barierele vamale dintre statele partenere. Printr-un acord de parteneriat economic, se facilitează circulația liberă a produselor, serviciilor și a capitalului. Acest tip de parteneriat facilitează comerțul, investițiile și cooperarea între țări. Din perspectiva gradului de integrare economică al unei uniuni economice, acordul este mai avansat decât o zonă de liber schimb, dar mai puțin cuprinzător ca o piață unică. Acordurile de parteneriat economic pot să apară și între uniuni de state. De exemplu, UE are acorduri cu grupări de țări din Africa, din Caraibe, din zona Pacifică a Asiei etc.

Acord de parteneriat economic
Partnership icons created by kosonicon – Flaticon