Piață unică (Single market)

O piață unică (Single market) este varianta unui bloc comercial, format din mai multe țări diferite, în care majoritatea barierelor au fost ridicate și există libertate de mișcare pentru oameni, bunuri, servicii și capital. Prin eliminarea barierelor și facilitarea circulației libere a factorilor de producție, piața unică facilitează dezvoltarea și creșterea economică a țărilor care fac parte din blocul comercial.