Piață imperfectă (Imperfect market)

Piața imperfectă (Imperfect market) se referă la orice piață care nu îndeplinește condițiile concurenței pure și perfecte. Cum piața cu concurență pură și perfectă este doar un concept teoretic, în practică toate piețele sunt mai mult sau mai puțin imperfecte. Practic, orice piață care nu respectă toate cele cinci criterii ale concurenței pure și perfecte (atomicitate; omogenitatea produselor sau serviciilor; lipsa barierelor de intrare și ieșire de pe piață; transparența perfectă a pieței; și mobilitatea perfectă a factorilor de producție) este imperfectă.