Pierdere economică (Economic loss)

Prin pierdere economică (Economic loss) înțelegem situația în care o organizație încheie anul financiar cu cheltuieli mai mari decât veniturile. Chiar dacă organizația are economii din exercițiile financiare precedente, excesul de cheltuieli va fi înregistrat ca pierdere în contabilitate. Pierderea economică va fi înregistrată în situațiile financiare anuale.

(2) Într-un sens mai larg, pierderea economică se poate referi la orice situație în care un individ sau o organizație suferă pagube de natură financiară. Cauzele pierderii economice pot fi variate, de la proasta administrare a activelor și până la dezastre naturale.