Ajustare fiscală (Fiscal adjustment)

Prin ajustare fiscală (Fiscal adjustment) înțelegem, în mod uzual, reducerea deficitului bugetar al unei țări prin micșorarea cheltuielilor guvernamentale sau majorarea încasărilor din taxe și impozite. Ideal, majorarea încasărilor din taxe va fi realizată prin creșterea gradului de conformare fiscală. Ajustarea fiscală poate să aibă loc și în sens invers, printr-o reducere a taxelor. În principiu, prin ajustare se urmărește egalizarea veniturilor și cheltuielilor bugetare.