Ajustare fiscală

Prin ajustare fiscală (Fiscal adjustment) înțelegem, în mod uzual, reducerea deficitului bugetar al unei țări prin micșorarea cheltuielilor guvernamentale sau majorarea încasărilor din taxe și impozite. Ideal, majorarea încasărilor din taxe va fi realizată prin creșterea gradului de conformare fiscală. Ajustarea fiscală poate să aibă loc și în sens invers, printr-o reducere a taxelor. Necesitatea unei ajustări fiscale apare atunci când Guvernul nu reușește să respecte prevederile Bugetului. Acest lucru se întâmplă atunci când se depășesc cheltuielile sau când nu se îndeplinește planul de venituri. În principiu, prin ajustare se urmărește egalizarea veniturilor și cheltuielilor bugetare. Ajustarea fiscală poate să aibă loc și la nivelul unei localități. În acest caz, Consiliul Local poate decide creșterea taxelor locale pentru a-și acoperi deficitul de venituri.

ajustare fiscală
Slider icons created by Freepik – Flaticon