Amendă (Fine)

Amenda (Fine) este o sancțiune exprimată monetar care este aplicată la încălcarea unor reguli. Nivelul unei amenzi depinde de gravitatea faptei și de instituția care o aplică. Uneori aceasta se calculează și prin raportarea la venitul minim legal din țara respectivă. O amendă poate să fie civilă, acordată pe baza Codului Civil, sau penală, bazată pe Codul Penal.