Amortizare accelerată

Prin amortizare accelerată (Accelerated depreciation) înțelegem metoda de calcul și înregistrare în contabilitate a deprecierii unui activ într-o perioadă de timp. Practic aceasta este utilizată pentru actualizarea valorii activului în contabilitate. Metoda presupune ca în primul an să se amortizeze o parte mai mare a valorii activului. Conform legii 15/1994, metoda presupune amortizarea cu 50% în primul an și apoi în tranșe egale în perioada  rămasă.

Amortizare accelerată
Depreciation icons created by gravisio – Flaticon

În alte țări, deprecierea activului într-o proporție mai mare nu este limitată la primul an. Tranșele mai mari pot fi utilizate în primii ani ai amortizării.

Companiile ar putea fi interesate să utilizeze această metodă pentru a-și reduce baza impozabilă. Amortizarea liniară ar reduce mai puțin baza impozabilă.

De exemplu, un activ în valoare de 1.000.000 de lei cu amortizare în cinci ar putea fi amortizat cu 50% în primul an. Ulterior, în următorii patru ani, amortizarea s-ar realiza cu tranșe de 12,5%. Pentru calcul am putea utiliza următoarele formule:

Aa1 = 50%* Va

Aa = Vra/Na

Aa = 50%Va/4 = 12,5%Va

unde,

  • Aa1 – amortizarea în primul an;
  • Va – valoarea activului;
  • Aa – amortizarea anuală în restul anilor;
  • Vra – valoarea rămasă de amortizat;
  • Na – număr ani cu amortizare în tranșe egale.