Amortizare degresivă

Prin amortizare degresivă (Declining Method of Depreciation) ne referim la o metodă contabilă neuniformă de depreciere a valorii activelor. Metoda presupune înmulțirea cotelor lineare de amortizare cu anumiți coeficienți supraunitari. În acest mod, deprecierea este mai amplă în primii ani de amortizare. Prin utilizarea acestei metode are loc o scurtare a duratei de amortizare sub durată normală de viață a activului.

amortizare degresivă
Depreciation icons created by Uniconlabs – Flaticon

În România, conform legii 15/1994, amortizarea degresivă presupune înmulțirea cotelor de amortizare liniară cu următorii coeficienți:

  • 1,5 pentru o perioadă de amortizare între 2 și 5 ani;
  • 2,0 pentru o perioadă de amortizare între 5 și 10 ani;
  • 2,5 pentru o perioadă de amortizare de peste 10 ani.