Analiza riscului de țară (Country risk analysis)

Analiza riscului de țară (Country risk analysis) este procesul evaluării mediului economic, politic, fiscal, monetar, de afaceri etc. dintr-un stat. În funcție de nivelul riscului identificat, se analizează efectele asupra unei investiții și se decide dacă aceasta va fi realizată. De exemplu, într-o țară în care legislația și regulile fiscale sunt modificate frecvent mediul este impredictibil, fapt care va face ca investițiile să fie aibă un grad mare de risc. Determinare riscului de țară este utilă și pentru a aprecia capacitatea de plată a unei entități statale. O țară care este în pericol de incapacitate de plată nu va fi atractivă pentru investitorii și va avea dificultăți să atragă împrumuturi externe.