Rating al riscului de țară (Country risk rating)

Ratingul riscului de țară (Country risk rating) măsoară probabilitatea ca firmele dintr-o țară să nu-și efectueze plățile internaționale curente. Acest tip de risc nu ține de companiile propriu-zise și de performanța lor, el fiind un rezultat al unor evenimente extrinseci și al condițiilor politice și economice din țara de bază. Cunoașterea acestui rating al riscului de țară este utilă în comerțul internațional pentru că permite evitarea unor parteneriatelor riscante.