Automatizare (Automation)

Prin automatizare (Automation) înțelegem tranziția procesului de producție spre tehnologii automate. Prin procesul de automatizare, utilizarea factorului de producție muncă este redus la minim. Acesta presupune utilizarea de roboți, sisteme electronice de control și a altor aplicații care implică operațiuni umane directe minime. Prin minimizarea utilizării de forță de muncă, firmele care se automatizează reușesc să-și micșoreze semnificativ costurile de producție.