Automatizare

Prin automatizare (Automation) înțelegem tranziția procesului de producție spre tehnologii automate. Prin procesul de automatizare, utilizarea factorului de producție muncă este redus la minim. Acesta presupune utilizarea de roboți, sisteme electronice de control și a altor aplicații care implică operațiuni umane directe minime. Prin minimizarea utilizării de forță de muncă, firmele care se automatizează reușesc să-și micșoreze semnificativ costurile de producție.

automatizare
Mechanical arm icons created by Freepik – Flaticon

În trecut, automatizarea părea să fie destinată exclusiv industriilor productive. Este ușor de înțeles de ce se întâmpla acest lucru. Sistematizarea producției la bandă a permis integrarea roboților în procesele de producție. Ulterior, dezvoltarea tehnologiei ne-a dus la următoarea etapă: integrarea sistemelor robotizate în procesele de realizare a serviciilor.

În prezent, societatea umană trece printr-o nouă revoluție industrială. Dezvoltarea sistemelor bazate pe inteligență artificială promit automatizarea activităților de birou. Este prima oară când tehnologia este văzută ca o amenințare pentru joburile de birou.