Bilanț consolidat

Prin bilanț consolidat (Consolidated balance sheet) înțelegem un document contabil care prezintă situația financiară combinată a unei companii și a subsidiarelor sale. Practic, acesta este un document care conține date agregate pentru un întreg grup de companii. Pentru că trebuie să agrege date de la mai multe entități, acesta este mai complex decât un bilanț standard. Principalele caracteristici ale bilanțului consolidat sunt:

  • conține totalitatea activelor și pasivelor entităților care fac parte dintr-un grup;
  • creionează imaginea financiară a întregului grup, privind resursele disponibile și obligațiile existente;
  • prezintă dimensiunea totală a profitului sau pierderii;
  • etc.
Bilanț consolidat
Balance sheet icons created by ultimatearm – Flaticon

Bilanțul consolidat trebuie realizat de orice firmă care are subsidiare. Acest document este esențial în oferirea imaginii de ansamblu a unui grup economic.