Joint-venture cu capital

Prin joint-venture cu capital (Equity joint-venture) ne referim la o companie fondată de două sau mai multe firme. Acestea din urmă contribuie cu capital și resurse în noua societate. Drepturile partenerilor în noua entitate sunt proporționale cu capitalul vărsat. În acest tip de joint-venture, firmele asociate participă la profitul și pierderea societății. Administrarea noii societății se face prin Adunarea Generală a Asociaților. Deciziile se iau prin hotărâri AGA în care se votează proporțional cu capitalul deținut. Un joint-venture presupune investiții semnificative din partea firmelor. De asemenea, din momentul în care acestea devin asociate în altă entitate, contabilitatea lor se complică. De exemplu, ele sunt obligate să realizeze bilanțuri consolidate, în care să prezinte agregat datele tuturor companiilor din grup.

Joint-venture cu capital
Joint account icons created by Freepik – Flaticon