Capital productiv (Productive capital)

Capitalul productiv (Productive capital) se referă la capitalul circulant care este consumat în procesul de realizare al bunurilor. Capitalul productiv este format din mijloacele de producție și din cantitatea de muncă (ore de muncă productive) care sunt consumate în procesele industriale de realizare a bunurilor. Practic, mijloacele de producție sunt formate și din capital fix și din capital circulant. Desigur, acestea nu-și transferă valoarea similar în produsele nou create. Astfel, capitalul circulant se transferă total și cel fix doar parțial.