Mediu economic (Economic environment)

Un mediu economic (Economic environment) privește toți factorii economici externi care influențează comportamentul de consum al persoanelor fizice și juridice. Acești factori afectează,  direct și indirect, performanțelor firmelor ofertante. Factorii de influență din mediul economic sunt la nivel macro (rata șomajului, nivelul veniturilor, rata inflației, rata dobânzii, nivelul de taxare etc.) și micro (mărimea pieței adresabile, cererea pentru produsul companiei, concurența, disponibilitatea resurselor etc.). De obicei, acești factori nu pot fi influențați sau manipulați de către o firmă.