Mâna invizibilă

Mâna Invizibilă (Invisible hand) este un concept introdus în știința economică de către economistul Adam Smith. Mâna Invizibilă  subliniază virtuțile pieței libere și ale indivizilor egoiști, care își urmăresc interesul și, astfel, contribuie la binele comun. Ideea principală este că, urmărindu-și propriile interese, indivizii par să acționeze direcționați de o mână invizibilă, deoarece prin acțiunile lor ei contribuie și la alte scopuri, precum o alocare eficientă a resurselor și atingerea unui maxim de bunăstare economică. Astfel, intervențiile externe nu sunt necesare și forțele pieței determină formarea unui echilibru al cererii și ofertei.

mâna invizibilă
Hands and gestures icons created by Freepik – Flaticon