Concediere

Prin concediere (Layoff) înțelegem încheierea unilaterală de către un angajator a unui contract de muncă și eliberarea unui salariat din funcția ocupată. Salariatul concediat are dreptul să încaseze indemnizații de șomaj. În unele cazuri, el poate beneficia și de salarii compensatorii, conform prevederilor contractuale. O variantă a acestui concept este concedierea colectivă, care presupune încheierea simultană a mai multor contracte de muncă.

concediere
Fired icons created by Andy Horvath – Flaticon

Concedierile pot să aibă loc din cauze care țin de companie sau de salariat. Astfel, o companie care întâmpină dificultăți ar putea fi forțată să-și restructureze forța de muncă. De asemenea, un salariat care nu performează ar putea fi concediat de către angajator.