Cost explicit

Costul explicit (Explicit cost) este o cheltuială normală a unei afaceri, exprimată monetar și înregistrată în contabilitate. Acesta afectează direct profitul companiei, pentru că urmează să fie deduse din încasarea totală. Exemple de costuri explicite sunt cele legate de salarii, chirii, utilități, materii prime etc. Acestea sunt costuri pe care o firmă le înregistrează în activitatea curentă, de zi cu zi. Toate aceste cheltuieli se efectuează pe bază de documente justificative (state de plată, ordine de plată, facturi, bonuri fiscale etc.). Ca urmare a existenței actelor justificative, ele pot fi urmărite și cuantificate cu ușurință, adică pe baza lor se pot face estimări precise. Costurile explicite pot fi explicate și prin opoziție cu cele implicite.

Cost explicit
Image by Drazen Zigic on Freepik

Costurile explicite se înregistrează în contabilitatea firmelor și, ca urmare, sunt acoperite din veniturile curente. Acestea mai sunt cunoscute și sub numele de costuri contabile. Ele sunt utilizate în calcularea profitului firmei. Costurile explicite reflectă cheltuielile pentru obținerea resurselor. Pentru că acestea sunt transformate prin procesul de producție și ulterior vândute, costurile sunt recuperabile.

Diferențierea dintre costuri explicite și implicite este utilizată pentru a calcula profitul economic. Acesta este un indicator care poate fi folosit în analiza internă a companiilor.