Cost explicit (Explicit cost)

Costul explicit (Explicit cost) este o cheltuială normală a unei afaceri, exprimată monetar și înregistrată în contabilitate. Acesta afectează direct profitul companiei, pentru că urmează să fie deduse din încasarea totală. Exemple de costuri explicite sunt cele legate de salarii, chirii, utilități, materii prime etc. Acestea sunt costuri pe care o firmă le înregistrează în activitatea curentă.