Cost implicit

Costul implicit (Implicit cost) al unei firme este orice cheltuială a unei firme care nu apare în contabilitate. Costul implicit este costul de oportunitate care apare deoarece firma utilizează resursele în producție și nu obține venituri pentru ele. Practic, conceptul se referă la veniturile potențiale la care o persoană juridică renunță, atunci când decide cum să utilizeze un activ. Acest tip de cost nu presupune utilizarea de resurse bugetare din cadrul companiei. El nu se înregistrează în contabilitate și este important mai degrabă pentru elaborarea strategiilor interne ale firmei.

O companie ar putea obține venituri din închirierea activelor, dar preferă să le utilizeze în procesul de producție. Cu alte cuvinte, costul implicit al firmei este venitul potențial la care se renunță. De exemplu, o firmă specializată în închirierea de autoturisme va renunța la o parte din veniturile potențiale dacă le va oferi salariaților mașini de serviciu. Totuși, decizia poate fi justificată din punctul de vedere al companiei. Flexibilitatea mai mare a salariaților permite o îmbunătățire a randamentului firmei.

Cost implicit
Image by storyset on Freepik

Costurile implicite pot fi explicate și prin opoziție cu cele explicite. Diferențierea dintre costuri explicite și implicite este utilizată pentru a calcula profitul economic. Acesta este un indicator care poate fi folosit în analiza internă a companiilor.