Cvasi-bani

Prin cvasi-bani (Quasi-money) înțelegem acele active non-monetare, cu lichiditate ridicată, care pot fi convertite cu ușurință în numerar. De exemplu, conturile de economii sau depozitele bancare pot fi desființate relativ ușor și transformate în bani cash. O persoană își va păstra o parte din capital sub formă de cvasi-bani, pentru a avea acces rapid la bani. De asemenea, titlurile de valoare care se tranzacționează pe piața secundară pot fi transformate cu ușurință în numerar. Vânzarea acțiunilor sau obligațiunilor se poate efectua cu rapiditate. Păstrarea unei părți a averii sub formă de cvasi-bani este utilă mai ales când pot să apară cheltuieli neprevăzute. În plus, aceste active generează venituri.

cvasi-bani
Money icons created by Freepik – Flaticon