Cvasi-bani (Quasi-money)

Prin Cvasi-bani (Quasi-money) înțelegem acele active non-monetare, cu lichiditate ridicată, care pot fi convertite cu ușurință în bani cash. De exemplu, conturile de economii sau depozitele bancare pot fi desființate relativ ușor și transformate în bani cash.