Cost mediu ponderat

Prin cost mediu ponderat (Weighted Average Cost – WAC) ne referim la o metodă utilizată în inventarierea stocurilor. Această metodă presupune ajustarea costurilor medii în funcție de noile intrări în stocuri. Practic, acesta măsoară valoarea de inventar a bunurilor. Metoda este importantă pentru că permite egalizarea costurilor medii. Bunurile cumpărate în perioade diferite nu intră în stocurile companiilor la aceleași costuri de achiziție. Costul mediu ponderat este un instrument care facilitează și calcularea profiturilor unitare.

cost mediu ponderat
Average icons created by Freepik – Flaticon

Pentru calcularea acestui indicator putem folosi următoarea formulă:

CMP = CBV/Q

unde,

La rândul său, costul bunurilor vândute poate fi determinat cu ajutorul formulei:

CBV  = Cbi + Can

unde,

  • Cbi – costul bunurilor existente în inventarul companiei;
  • Can – costul achizițiilor noi de bunuri.