Creștere economică reală (Real economic growth)

O creștere economică reală (Real economic growth) măsoară majorarea Produsului Intern Brut, dintre două momente temporale, ajustată cu rata inflației. În acest fel se obține o imagine a evoluției unei economii mult mai apropiată de realitate.