Creștere economică reală

O creștere economică reală (Real economic growth) măsoară evoluția Produsului Intern Brut, dintre două momente temporale, ajustată cu rata inflației. În acest fel se obține o imagine a evoluției unei economii mult mai apropiată de realitate. Pentru a calcula PIB-ul real se poate utiliza următoarea formulă:

PIBr = PIBn/(1+ri)

unde,

  • PIBr = produs intern brut real;
  • PIBn – produs intern brut nominal;
  • 1 – baza la care se raportează PIBn;
  • ri – rata inflației.

Să luăm ca exemplu un stat care are un PIB de 10 miliarde de unități monetare în anul inițial. În al doilea an, PIB-ul crește la 11 miliarde de unități monetare. Rata anuală a inflației este de 8%.

În valoare nominală absolută, creșterea economică este de 1 miliard de unități monetare (11-10). În valoare nominală relativă, creșterea economică este de 10% [(11-10)/10 * 100]. Pentru a calcula creșterea economică reală vom folosi formula de mai sus.

PIBr = 11.000.000.000 / (1+0,08)

PIBr = 11.000.000.000 / 1,08

PIBr = 10.185.185.185

Creșterea reală a PIB-ului a fost cu mult mai scăzută decât cea nominală.

creștere economică reală
Kpi icons created by Circlon Tech – Flaticon