Creștere economică nominală (Nominal economic growth)

O creștere economică nominală (Nominal economic growth) măsoară majorarea Produsului Intern Brut, dintre două momente temporale, pe baza prețurilor curente. Practic, în această situație, valoarea creșterii PIB-ului nu este ajustată cu rata inflației. Acest indicator poate să fie înșelător pentru că oferă o imagine falsă a evoluției economice. Creșterea masei monetare poate să ne dea impresia falsă de prosperitate. De exemplu, atunci când creșterea economică nominală este mai mică decât rata inflației, PIB-ul real a cunoscut o scădere. Pentru a susține o economie sănătoasă este obligatoriu să existe și o creștere economică reală. În mod ideal, rata de creștere nominală ar trebui să fie cât mai apropiată de rata creșterii reale.