Creștere economică nominală

Prin creștere economică nominală (Nominal economic growth) ne referim la majorarea Produsului Intern Brut, dintre două momente temporale, exprimată în prețuri curente. Practic, în această situație, valoarea creșterii PIB-ului nu este ajustată cu rata inflației. Acest indicator poate să fie înșelător pentru că oferă o imagine falsă a evoluției economice. Creșterea masei monetare poate să ne dea impresia falsă de prosperitate. De exemplu, atunci când creșterea economică nominală este mai mică decât rata inflației, PIB-ul real a cunoscut o scădere. Pentru a susține o economie sănătoasă este obligatoriu să existe și o creștere economică reală. În mod ideal, rata de creștere nominală ar trebui să fie cât mai apropiată de rata creșterii reale.

creștere economică nominală
Goal icons created by Reion – Flaticon