Depozitare vamală (Customs warehousing)

Prin depozitare vamală (Customs warehousing) înțelegem procedura care permite unei firme să păstreze bunurile importate în zona de frontieră, fără să le introducă în țară. Companiile pot să aleagă momentul în care să plătească taxele și să introducă propriu-zis produsele în țară. De asemenea, unele firme pot alege să re-exporte produsele, situație în care țara va fi doar una de tranzit.