Vamă (Customs house)

Vama (Customs house) era în trecut o clădire, în porturi maritime sau riverane, în care se verifica documentația și se plăteau taxele pentru bunurile care intrau într-o țară sau o tranzitau. Astăzi, prin vamă se înțelege o instituție în subordinea statului, cu reprezentanțe în toate punctele oficial de intrare în țară. De exemplu, în România există oficii vamale terestre, maritime, aeroportuare și riverane. Acestea controlează fluxurile internaționale de tranzit ale bunurilor și persoanelor.

vamă
Immigration icons created by Freepik – Flaticon