Venit curent al obligațiunii

Prin venit curent al obligațiunii (Current Yield) înțelegem suma de bani generată anual de aceasta, indiferent de termenul de scadență, împărțită la prețul curent al activului. Cu ajutorul acestui indicator investitorii își pot evalua constant rentabilitatea plasamentelor.  Practic, acesta măsoară câștigul anual generat de investiția într-o obligațiune. Aceasta se poate calcula cu ajutorul formulei:

Vco = Vao/Po

unde,

  • Vco – venitul curent al obligațiunii;
  • Vao – venitul anual al obligațiunii;
  • Po – prețul obligațiunii.
venitul curent al obligațiunii
Yield icons created by Muhammad Atif – Flaticon

O versiune a acestui indicator se poate utiliza și pentru investițiile în acțiuni. În acest caz, se împart dividendele încasate la prețul acțiunii. Acest indicator este inversul raportului P/E.