Venit curent al obligațiunii (Current Yield)

Prin venit curent al obligațiunii (Current Yield) înțelegem suma de bani generată anual de aceasta, indiferent de termenul de scadență. Cu alte cuvinte, prin acest concept ne referim la sumele de bani primite în fiecare an de către proprietarii obligațiunilor. Altfel spus, este câștigul anual generat de investiția într-o obligațiune.