Diferențiere spațială (Spatial differentiation)

Prin diferențiere spațială (Spatial differentiation) înțelegem modul în care sunt răspândite activitățile economice într-un anumit spațiu geografic. Diferențierea spațială duce la formarea de aglomerații urbane, de zone puternic industrializate, de regiuni turistice etc. Structura zonelor, disponibilitatea resurselor și rezultatele producției sunt diferite, fapt care obligă firmele să țină cont în luarea deciziilor economice de variabile precum costurile de transport.