Dirijism economic (Dirigisme)

Prin dirijism economic (Dirigisme) înțelegem o abordare a politicii care pune accentul pe intervenția statului și controlul activităților economice de către acesta. Prin acțiunile dirijiste se urmărește evitarea și corectarea așa-ziselor eșecuri ale pieței. Prin eșecuri economice, înțelegem situațiile în care, din diverse motive piața liberă nu reușește să asigure o distribuție optimă a resurselor.

Practic, se consideră că forțele pieței nu reușesc să determine o alocare optimă a resurselor. Pentru a corecta aceste erori de distribuție ar fi necesară intervenția statului. Caracteristicile dirijismului sunt:

  • planificare centralizată a distribuției resurselor și deciziilor de producție;
  • investiții directe ale statului în economie;
  • controlul prețurilor bunurilor și serviciilor;
  • controlul prețurilor forței de muncă;
  • etc.

Dirijismul a fost extrem de popular în Franța postbelică, dar astăzi virtuțile sale sunt contestate de cei mai mulți dintre economiști. Cu toate acestea, elementele sale pot fi regăsite sub alte forme în politicile publice. Chiar dacă ideea de dirijism economic este contestată, intervenționismul statului în economie a devenit ceva banal.

Dirijism economic, Alegere impusă
Image by storyset on Freepik

Piețe cu adevărat libere nu există, deci este foarte dificil să identificăm cauzele unui „eșec”. Aparatul birocratic și interferențele statului sunt atât de mari în economiile contemporane, încât ar putea fi inidicate cu ușurință ca surse ale eșecurilor pieței.