Dirijism economic (Dirigisme)

Prin dirijism economic (Dirigisme) înțelegem o abordare a politicii care pune accentul pe intervenția statului și controlul activităților economice de către acesta. Prin acțiunile dirijiste se urmărește evitarea și corectarea așa-ziselor eșecuri ale pieței. Caracteristicile dirijismului sunt:

  • planificare centralizată a distribuției resurselor și deciziilor de producție;
  • investiții directe ale statului în economie;
  • controlul prețurilor bunurilor și serviciilor;
  • controlul prețurilor forței de muncă;
  • etc.

Dirijismul a fost extrem de popular în Franța postbelică, dar astăzi virtuțile sale sunt contestate de cei mai mulți dintre economiști. Teoretic, ideea de dirijism economic este una contestată, dar intervenționismul statului în economie a devenit ceva banal.