Ajustare structurală (Structural adjustment)

O ajustare structurală (Structural adjustment) se referă la un set de reforme pe care o țară și-l asumă când încearcă să obțină un împrumut de la o instituție financiară internațională specializată. De exemplu, reforme de acest gen sunt asumate pentru împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional sau Banca Mondială. Prin setul de reforme țările solicitante încearcă să corecteze erorile care le-au adus în situația de a solicita un împrumut. Printre reformele obișnuite putem nominaliza înghețarea sau reducerea cheltuielilor publice, reducerea aparatului birocratic, privatizarea activelor de stat, liberalizarea pieței etc.