Ajustare structurală

Prin ajustare structurală (Structural adjustment) înțelegem reformele asumate de țările care încearcă să se împrumute de la instituții financiare internaționale. Reforme de acest gen sunt solicitate și asumate frecvent pentru împrumuturi contractate de la Fondul Monetar Internațional sau Banca Mondială. Prin reformele implementate, țările în cauză încearcă să corecteze erorile care le-au adus în situația de a solicita împrumuturi. Se urmărește îmbunătățirea parametrilor bugetului prin aducerea cheltuielilor la un nivel suportabil, în condițiile veniturilor existente. Printre reformele obișnuite, putem nominaliza înghețarea sau reducerea cheltuielilor publice, reducerea aparatului birocratic, privatizarea activelor de stat, liberalizarea comerțului, eliminarea restricțiilor din economie etc.

ajustare structurală
Slider icons created by Freepik – Flaticon