Dezvoltare sustenabilă (Sustainable development)

Dezvoltarea sustenabilă (Sustainable development) este o formă a dezvoltării economice în care se urmărește satisfacerea nevoilor prezente ale indivizilor și, în același timp, conservarea resurselor disponibile pentru a asigura necesarul generațiilor viitoare. Procesul de dezvoltare sustenabilă presupune creșterea ponderii resurselor regenerabile utilizate în procesele de producție economică. De asemenea, presupune reducerea la minimum sau eliminarea din producție a resurselor neregenerabile. Dacă resursele neregenerabile nu pot fi eliminate din procesul de producție, este necesar ca acestea să poată fi reciclate.