Diagrama pânzei de păianjen

Diagrama pânzei de păianjen (Diagram of spider web effect) este un model economic  cu formarea dinamică a echilibrului. În acest model, se ajunge treptat la situația de echilibru, după ce au loc reglaje succesive ale cererii și ale ofertei. În diagramă oferta are un grad mai mare de rigiditate, astfel că avem reacții mai dinamice ale cererii. Practic, curba cererii este ce care se deplasează succesiv de-a lungul curbei rigide a ofertei. Prin urmărirea traseului prețului, cererii, ofertei și în final echilibrul se poate creiona o diagramă. Aceasta din urmă are o formă care este asemănătoare cu cea a unei pânze de păianjen.

Acest tip de diagramă se formează în special pe piețele pe care producția nu poate fi ajustată pe termen scurt. De exemplu, piața produselor agricole depinde de investițiile din anul precedent, care depind de cererea din momentul respectiv. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează piețele agricole, vezi și ciclul Hog.

Oferta pe aceste piețe este rigidă și pe fondul fluctuațiilor cererii pot să apară fluctuații atenuate sau amplificate. Când fluctuațiile sunt atenuate piața evoluează spre un echilibru stabil între cerere și ofertă. Fluctuațiile amplificate determină îndepărtarea de stabilitate și corespund unui echilibru instabil.

A. Oscilații atenuate

diagrama pânzei de păianjen cu oscilații atenuate
Sursa: Inițiativa Privată

În graficul de mai sus, putem vedea un exemplu al diagramei în care oscilațiile sunt atenuate în timp și se tinde spre un echilibru stabil. Astfel, în urma unei situații extraordinare oferta de pe piață se reduce brusc la nivelul q0. O situație de acest poate să survină în urma unei calamități sau a unui an agricol slab. În condițiile de piață, reducerea cantității disponibile la q0 determină creșterea prețului la P0. Producătorii vor lua ca reper acest preț și vor crește oferta  la nivelul q1. Oferta abundentă va determina reducerea prețului la P1. Prețul nu este avantajos pentru producători și, în anul următor, vor reduce cantitatea oferită la nivelul q2. La acest nivel cererea existentă va determina creșterea prețului la nivelul P2. Aceasta va determina o nouă majorare a ofertei, dar la o amplitudine mai scăzută ca prima dată. Aceste mișcări vor continua până la atingerea echilibrului pe termen lung.

Observăm în grafic faptul că toate aceste tatonări între cerere și ofertă tind spre atingerea echilibrului pe termen lung. Când unim aceste tatonări cu linii punctate, obținem un grafic care ne aduce aminte de o până de păianjen.

B. Oscilații amplificate

Diagrama pânzei de păianjen cu oscilații amplificate
Sursa: Inițiativa Privată

O diagramă de acest tip se poate forma și când oscilații se amplifică în timp și echilibrul tinde să fie instabil. De exemplu, când pe piață are loc o creștere a prețului la P1, producătorii vor încerca să vândă cantitatea q1. La acest nivel al prețului, cumpărătorii își vor reduce cererea până la q2. Prețul va crește la P2 și producătorii își vor majora oferta.

Observăm faptul că, spre deosebire de primul exemplu, în cazul oscilațiilor amplificate piața se îndepărtează tot mai mult de situația inițială de echilibru.