Diversificare economică (Economic diversification)

Diversificarea economică (Economic diversification) se referă la strategia unei țări de a crește varietatea industriilor existente. Acest tip de strategie, de diversificare economică, este întâlnit în special în țările subdezvoltate și în cele în curs de dezvoltare. Strategia se ajustează la economia țării care o vizează. Astfel, de exemplu, o țară cu o economie agrară va căuta să-și dezvolte industria și serviciile. Scopul major al strategiei constă în dezvoltarea economiei, creșterea productivității muncii, reducerea ratei sărăciei etc.