Diversificare economică

Diversificarea economică (Economic diversification) se referă la strategia unei țări de a sprijini dezvoltarea varietății industriilor interne. Strategia de diversificare economică este utilizată în special de țările subdezvoltate și în cele în curs de dezvoltare. Strategia de diversificare se poate ajusta în funcție de specificul fiecărei țări. Astfel, de exemplu, o țară cu o economie agrară va căuta să-și dezvolte industria și serviciile. Țările axate pe servicii vor căuta să-și dezvolte industria și agricultura. Scopul major al strategiei constă în dezvoltarea economiei, creșterea productivității muncii, reducerea ratei sărăciei etc.

diversificare economică
Group icons created by Nhor Phai – Flaticon

Un alt exemplu este cel al economiilor care se bazează pe exploatarea resurselor. Acestea trebuie să încerce să-și diversifice activitatea economică pentru a nu fi sensibile la fluctuațiile de pe piața resurselor respective. Scăderea cererii și a prețului pentru resursa pe care  se bazează țara îi va afecta capacitatea de a-și asigura resursele bugetare necesare funcționării. În ultimii ani, unele din statele producătoare de petrol au început să investească masiv în dezvoltarea industriilor complementarea. Economia mondială continuă să fie dependentă de petrol, dar dezvoltarea industriilor verzi va afecta potențialul acestei resurse. Prin diversificare, aceste țări vor putea face mai ușor pasul spre economia viitorului.