Independență financiară (Financial Independence)

Independența financiară (Financial Independence) se referă la capacitatea unei persoane de a se întreține fără să fie nevoită să lucreze. O persoană poate să ajungă la independență financiară atunci când are suficiente rezerve financiare sau venituri pentru a nu se angaja sau depinde de veniturile terților. În principiu, un individ care este independent financiar trebuie să-și poată acoperi consumul din economii sau să-și construiască surse de venituri pasive. Pentru a obține venituri pasive indivizii trebuie să facă investiții în activele care le pot produce. De exemplu, aceștia ar putea să-și formeze un portofoliu cu acțiuni de la companii care obișnuiesc să plătească dividende. Există diverse strategii pentru obținerea independenței financiare, cum ar fi mișcarea F.I.R.E.

independență financiară
Strength icons created by afitrose – Flaticon

Indiferent de strategia aleasă pentru a obține independență financiară, indivizii vor trebui să facă investiții constante. Preocuparea lor pentru a realiza investiții va trebui să existe în toată perioada în care acumulează venituri. Ulterior, după retragerea din viața activă, aceștia ar trebui să-și ajusteze consumul în funcție de dimensiunea averii și așteptările lor legate de perioada pe care o mai au de trăit. Alfel spus, aceștia ar trebui să adopte un stil de viață cumpătat prin care să evite epuizarea rezervelor financiare.