Inflație pură

Inflația pură (Pure inflation) este situația creșterea prețurilor pentru produse și servicii dintr-o economie este însoțită și/sau determinată de ocuparea deplină a forței de muncă. Când o economie a atins nivelul de ocupare deplină, oferta de pe piață devine rigidă și prețurile cresc ca urmare a majorării cererii. Această creștere de prețuri este considerată inflație pură.

Conform lui Keynes, la nivelul de ocupare deplină, producția nu mai poate fi crecută. La acest nivel, angajările suplimentare ar determina o scădere a productivității și o creștere a costurilor. De asemenea, firmele nu vor avea de unde face recrutări, fapt care va determina și creșterea salariilor nominale. Altfel spus, prețurile vor crește pentru că oferta de pe piață nu se poate ajusta la cerere în condiții de ocupare deplină.

inflație pură
Inflation icons created by Freepik – Flaticon

Creșterea ofertei poate fi realizată doar prin investiții în capital tehnic. Tehnologizarea companiilor nu este însă un proces care să poată fi realizat pe termen scurt. Firmele au nevoie de timp pentru achiziționarea echipamentelor și integrarea lor în cadrul fluxurilor de producție. Procesul poate dura chiar și câțiva ani. Producția va crește pe termen mediu și lung, dar pe termen scurt prețurile vor crește și vor alimenta inflația pură.